Přírodní olomoucká vepřová kapsa plněná tvarůžkem, bramborová kaše